The 72nd Annual Meeting of the Taiwan Radiological Society

The Asian Symposium of Prostate Imaging and Intervention 2023

Chengai Building, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan
Scroll
Carol Wu
USA
Jeong-Min Lee
Korea
Jee-Won Chai
Korea
Wing P. Chan
陳榮邦
Taiwan
Chun-Bi Chang
張鈞弼
Taiwan
Feng-Chi Chang
張豐基
Taiwan
Gee-Chen Chang
張基晟
Taiwan
Luan-Yin Chang
張鑾英
Taiwan
Wei-Chou Chang
張維洲
Taiwan
Yeun-Chung Chang
張允中
Taiwan
Bang-Bin Chen
陳邦斌
Taiwan
Chi-An Chen
陳麒安
Taiwan
Chiao-Yun Chen
陳巧雲
Taiwan
Chin-Yu Chen
陳勁宇
Taiwan
Hsiu-Hsi Chen
陳秀熙
Taiwan
Hung-Chieh Chen
陳虹潔
Taiwan
John Chen
USA
Ya-Fang Chen
陳雅芳
Taiwan
Yu-Ching Chen
陳育青
Taiwan
Shih-Wei Chiang
蔣詩偉
Taiwan
Jeong-Yeon Cho
Korea
Sarah M. Friedewald
USA
Jin-Mo Goo
Korea
Yuki Himoto
Japan
Tsyh-Jyi Hsieh
謝賜吉
Taiwan
Hsian-He Hsu
徐先和
Taiwan
Jim Hu
USA
Jou-Hsuan Huang
黃柔瑄
Taiwan
Yhu-Chering Huang
黃玉成
Taiwan
Yu-Sen Huang
黃昱森
Taiwan
Kwong-Ming Kee
紀廣明
Taiwan
Chan-Kyo Kim
Korea
Kakuya Kitagawa
Japan
Nima Kokabi
USA
Yu-Ting Kuo
郭禹廷
Taiwan
Yen-Jun Lai
賴彥君
Taiwan
Chih-Wei Lee
李智偉
Taiwan
Choong-Wook Lee
Korea
Li-Wen Lee
李莉文
Taiwan
Teng-Yu Lee
李騰裕
Taiwan
Ming-Feng Li
李明峰
Taiwan
Keng-Wei Liang
梁耕維
Taiwan
Chao-Chun Lin
林昭君
Taiwan
Chun-Yu Lin
林俊宇
Taiwan
Gigin Lin
林吉晉
Taiwan
I-Li Lin
林怡里
Taiwan
Te-Ming Lin
林德銘
Taiwan
Wei-Ching Lin
林維卿
Taiwan
Yen-Heng Lin
林彥亨
Taiwan
Yen-Huai Lin
林彥懷
Taiwan
Yu-Ching Lin
林宇旌
Taiwan
Chun-Yu Lo
羅鈞祐
Taiwan
Daniel Margolis
USA
Dieter Nürnberg
Germany
Yuji Okuno
奧野祐次
Japan
See-Tong Pang
馮思中
Taiwan
Seong-Ho Park
Korea
Yu-Ching Peng
彭昱璟
Taiwan
Yeong-Shiau Pu
蒲永孝
Taiwan
Shu-Huei Shen
沈書慧
Taiwan
Ting-Wen Sheng
沈鼎文
Taiwan
I-Lun Shih
施怡倫
Taiwan
Te-Cheng Su
蘇德晟
Taiwan
Satoru Takahashi
Japan
Cher-Heng Tan
Singapore
Mu Huo Teng
鄧木火
Taiwan
Hui-Yu Tsai
蔡惠予
Taiwan
Bow Wang
王博
Taiwan
Chao-Jan Wang
王超然
Taiwan
Hsin-Kai Wang
王信凱
Taiwan
Chih-Chia Wang
王志嘉
Taiwan
Chun-Chieh Wang
王俊傑
Taiwan
Mun-Ching Wong
黃敏政
Taiwan
Chen-Te Wu
吳振德
Taiwan
Cheng-Hsien Wu
吳政賢
Taiwan
Chia-Hung Wu
吳嘉紘
Taiwan
Chih-chun Wu
吳智君
Taiwan
Chih-Horng Wu
吳志宏
Taiwan
Fu-Zong Wu
吳輔榮
Taiwan
Hung-Ta Hondar Wu
吳宏達
Taiwan
Ming-Ting Wu
吳銘庭
Taiwan
Akira Yamada
Japan
Mei-Yu Yeh
葉美妤
Taiwan
Chun-Ho Yun
惲純和
Taiwan

Organized by

Co-Organized by

Supported by